Top Lash By Thami - chuyên các dịch vụ về nối mi - eyelash chuyên nghiệp tphcm sài gòn

Top Lash By Thami - chuyên các dịch vụ về nối mi - eyelash chuyên nghiệp tphcm sài gòn

Top Lash By Thami - chuyên các dịch vụ về nối mi - eyelash chuyên nghiệp tphcm sài gòn

  • You Are Beautiful

Vẻ đẹp từ chính đôi mắt của bạn

Mỗi đôi mắt đều mang đến những nét đẹp riêng của mỗi tâm hôn

Hãy trân trọng và làm đẹp đôi mắt ấy như chính tâm hồn xinh đẹp của bạn

TOP LASH By Thami

Thông tin liên lạc

Shop information

Salon 1: 14B Vo Thi Sau Street, District 1, Ho Chi Minh City

Điện thoại: 079 242 8191

Thời gian: 9h30 am - 7h30 pm

Salon 2: 45 Ba Huyen Thanh Quan Street, District 3, Ho Chi Minh City

Điện thoại: 093 183 4300

Thời gian: 9h30 am - 7h30 pm